top of page

Detta hjälper vi dig med

SCREENING - GRANSKNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA

Vi erbjuder en kostnadsfri initial screening av det som Migrationsverket kräver av en arbetsgivare. Vi ser till att undvika de fallgropar som finns och de små misstag man kan göra som kan orsaka ett avslag på en ansökan.

CERTIFIERING - SNABBARE BESLUT

Vi kan tyvärr inte erbjuda någon certifiering för tillfället. Migrationsverket avser framåt slutet av 2023 att fasa ut certifieringen.

ANSTÄLLNINGSERBJUDANDE

Vi skapar ett anställningserbjudande. Facket kopplas in och yttrar sig om de erbjudna anställningsvillkoren följer arbetsmarknadens kollektivavtal, eller det som är praxis inom branschen.

ANSÖKAN

Ansökan sammanställs och all information och dokumentation som ska in till Migrationsverket dubbelkollas. När ansökan skickats in får du och den sökande råd ifrån oss inför den kommande perioden med arbetstillstånd.

MIGRATIONSVERKET HANDLÄGGER

Normalt ligger handläggningstiden på 4-10 månader. När beslutet kommer informerar vi er vad som gäller närmsta tiden för att inte äventyra en framtida ansökan.

bottom of page