top of page

Tjänster & Prislista

Hantering av ansökningsprocess för arbetstillstånd

Priserna är exkl. moms

Ny ansökan av arbetstillstånd

23 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Ny ansökan av arbetstillstånd, vid tidigare historik

25 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Förlängningsansökan av arbetstillstånd

27 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Ansökan för byte av arbetsgivare eller yrke

27 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Ansökan av spårbyte studietillstånd till arbetstillstånd

24 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Ansökan av arbetstillstånd vid asylavslag

27 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Ansökan om permanent arbetstillstånd

29 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Ansökan för utstationering/uppdrag i Sverige

32 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår samt registrering hos AMV.

Ansökan för medföljande familjemedlem, per person

5 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Fristående ansökan för familjemedlem, per person

6 000 kr

Migrationsverkets avgift ingår

Övrig rådgivning, utredningsarbete, timarvode

1 800 kr

bottom of page